Otillåtna ämnen i var fjärde elektronisk produkt • Prylpirr

I tillsynen kontrollerades 132 produkter varav 79 var elektriska. Otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet upptäcktets i 20 procent av produkterna. Och av de 79 produkterna som var elektroniska innehöll hela 27 procent otillåtna ämnen. De ämnen som hittades var främst bly, kortkedjiga klorparaffiner och kadmium.

– Det vanligaste har varit att vi hittat bly i lödningar på elektriska produkter. Det behöver inte medföra fara för konsumenten eftersom lödningarna oftast är dolda inuti produkten. Bly är dock ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och det är dåligt när det kommer ut i miljön, säger Charlotte Rahm i en nyhet från Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen undersökte även om de elektriska produkterna hade rätt märkning. Enligt lagstiftningen ska elektriska produkter vara märkta med CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör, samt ID-märkning.

– Många produkter saknade CE-märkning och kontaktuppgifter. Att märkningen inte är korrekt kan tyda på att produkten inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen, säger Charlotte Rahm.

wave1
Annons

Senaste nyheterna
    wave2 wave1
    Annonser